2015

Bruslení v Hluboké nad Vltavou

Dne 30. 12. 2015 proběhla ve spolupráci s SDH Purkarec a za podpory Osadního výboru obce Purkarec další společná akce, tentokrát to bylo trochu sportování.

Pronajmuli jsme si na 1,5hod. ledovou plochu v Hluboké nad Vltavou pouze pro nás, takže jsme si mohli v klidu zabruslit a shodit nějaké to o vánocích nabrané kilo. Této možnost využilo více než 40 sportovně založených „Purkarečáků“ všech věkových kategorií.

Foto v galerii

 
Vánoční posezení

 

Dne 25. 12. 2015 připravili Spolek VLTAVAN v Purkarci a SDH Purkarec pro všechny své členy a příznivce vánoční posezení s harmonikou, které se tentokrát konalo v hospůdce „U voraře“.

O posezení byl velký zájem (více než 40 účastníků z toho 20 členů Spolku VLTAVAN v Purkarci), hospoda doslova praskala ve švech, nálada byla uvolněná a veselá o což se velkou měrou zasloužil harmonikář a „šoumen“ Zdeněk Simota.

foto v galerii

 
Zájezd do adventní Prahy

Dne 12. 12. 2015 jsme společně s SDH Purkarec a za podpory Osadního výboru uspořádali podařený zájezd do adventní Prahy.  O zájezd byl mimořádný zájem jak v řadách obou pořádajících spolků tak i ostatních obyvatel Purkarce, takže jsme ráno v 9 hod. vyrazili v počtu 62 účastníků zájezdu (z toho 20 dětí a 5 seniorů). Za Spolek VLTAVAN v Purkarci se zájezdu zúčastnilo 15 členů.

V Praze jsme vyšli ze Strahova procházkou na Petřín, kde hlavě rodiny s dětmi navštívili Zrcadlové bludiště a slavnou Petřínskou rozhlednu. Odtud jsme se vydali na Pražský hrad stále v počtu přes 60 lidí, tam jsme shlédli střídání stráží a kromě Pražského hradu si prohlédli i impozantní Katedrálu sv. Víta. Bylo ale jasné, že při množství turistů v centru Prahy nebude možné tak velkou skupinu udržet pohromadě a tak z hradu jsme odcházeli již po menších skupinách většinou přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Tam byla opravdu hlava na hlavě a zvlášť v celou hodinu u Staroměstského orloje se nadalo ani pohnout. Radši jsme se přesunuli přes Prašnou bránu na Václavské náměstí, kde již bylo volněji a odtud to byl kousek k hlavnímu nádraží, kde na nás čekal autobus a v 21hod. jsme vyjeli zpět směr Purkarec.

Počasí nám vyšlo skvěle, a přestože to byl docela výšlap a jak se říká v Praze je blaze ale draze, se všem líbilo.     

Tak zase příště.          Foto v galerii

 
Plavecké rodiny z Purkarce

Dne 29. 11. 2015 vyšel na webu http://severniceskobudejovicko.cz/2015/11/29/plavecke-rodiny-z-purkarce krátký, ale zajímavý článek od Jana Cigelbauera o plaveckých rodinách v Purkarci vycházející z údajů o sčítání obyvatelstva v letech 1910 a 1921.

Na stránkách je mimo jiné zajímavý článek o osudech členů paraskupiny Glucinium, která byla za 2. sv. války v létě roku 1944 omylem vysazena poblíž Purkarce a také hajného Josefa Rybáka, jeho ženy Terezie a Vojtěcha Ambrože, kteří jim pomohli.

 
Plavecké historky

Městské centrum kultury a vzdělávání a Městské muzeum v Týně nad Vltavou pořádaly 10.11.2015 akci s názvem  „PLAVECKÉ HISTORKY“

Vyprávět o plaveckém řemesle přišel poslední žijící plavec p. Václav Husa z Hladné. Posluchačům byla také představena kniha R. Velkové a J. Fröhlicha „Lidé od vody“.

Vyprávění p.Husy bylo zajímavé a poutavé, škoda že v dnešní uspěchané době si na jeho vyprávění našli čas pouze čtyři členové našeho spolku.

 
Vzpomínka na zemřelé

 

Dne 7.11.2015 od 16 hod. proběhla již tradiční vzpomínka na zemřelé. Sraz byl u muzea kde celá akce začala a poté šel průvod s muzikou uctít památku zemřelých k památníku voroplavcům, památníku padlým v 1. a 2. sv. válce a k pamětní desce Josefa Svobody na kostelu sv. Jiří.

Po uctění památky jsme se společne s kapelou Netolická pětka přesunuli do hospody U Janátů  kde  program dále pokračoval.

Celá akce, také už tradičně, proběhla ve spolupráci s SDH Purkarec a zúčastnilo se jí více než 30 členů obou spolků, za Spolek "VLTAVAN" v Purkarci  to bylo 20 členů z toho 15 v kroji, kteří svojí účastí přispěli k důstojnému průběhu celé akce.

Foto v galerii

 

 

 
Návštěva muzea vnučky br. Františka Vondráška

 

Dne 19.7.2015 jsme měli v našem muzeu „Síni voroplavby“ významnou a milou návštěvu.

Po předchozí domluvě nás navštívila vnučka zakladatele muzea a významného člena Spolku „VLTAVAN“ v Purkarci br. Františka Vondráška paní Jana Kiššová.Paní Janu Kiššovou s rodinou přivítal a muzeem provedl předseda spolku br. Jan Pöschl. Příjemným zjištěním bylo, že v jedné chvíli se v muzeu nacházeli vnučka, pravnuk a prapravnuk již zmiňovaného zakladatele muzea br. Františka Vondráška, hromadně si prohlížející exponáty, které sám vyrobil před mnoha lety.Na závěr paní Kiššová ocenila velkým uznáním a peněžitým darem práci a snahu Spolku „VLTAVAN“ v Purkarci uchovávat historii krásného, romantického, ale velmi těžkého řemesla plavců (vorařů) pro další generace, za což jí stejně jako za celou návštěvu patří velký dík.

                                                                                                                                     Foto galerie                                     

 
Promítání filmů o Vltavě

V pátek 26. června od 18 hodin byly v penzionu Pelikán  promítnuty 2 digitalizované filmy - Život řeky (část filmu použil K.Čáslavský v cyklu Hledání ztraceného času - Vltava v obrazech) a Místo pro energii. Jednalo se o zajímavé filmové dokumenty, které zachycují krajinu před stavbou Jaderné elektrárny Temelín. Dále byl promítnut černobílý film Voraři na Vltavotýnsku ještě žijí, který zachycoval stavbu voru a jeho následné splutí do Týna nad Vltavou v 80. letech 20. stol.

O promítání byl velký zájem jak z řad obyvatel Purkarce, tak také z řad členů Spolku Vltavan v Purkarci a kapacita sálu byla zcela naplněna.  Výše zmíněné dokumenty sledovala bezmála stovka spokojených diváků.

 

 

 
Ustanovení nového správního výboru Spolku Vltavan v Purkarci

 

 

 

Dne 14.6.2015 proběhla členská schůze Spolku Vltavan v Purkarci, která byla zároveň první schůzí nově zvoleného správního výboru z mimořádné valné hromady konané 9.5.2015.

Na schůzi se z pracovních důvodů vzdal místa ve správním výboru br. Václav Sedlický a byl nahrazen prvním členem s nejvíce hlasy, jenž se po volbách nedostal do správního výboru br. Michalem Bártou.

Následně se nový správní výbor dohodl a zvolil do konkrétních funkcí ve vedení spolku s tímto výsledkem:

 

Předseda                     br. Jan Pöschl

1.místopředseda      br. Karel Joza

2.místopředseda     br. Michal Bárta

Jednatel                      br. Josef Nachlinger

Pokladní                     s. Libuše Brůhová

Člen výboru              s. Marie Václavíková

Člen výboru             br. František Brůha

 
Setkání na Kvildě

 

Dne 6. 6. 2015 proběhlo tradiční setkání vltavanských spolků u památníku řeky Vltavy na Kvildě.

Setkání proběhlo za krásného počasí a velké účasti zástupců všech bratrských spolků (Vltavanu Čechy,Praha, Davle, Štěchovice, Purkarce a Dělnické besedy Havlíček Řevnice). Po uctění památky u památníku řeky Vltavy „matky živitelky“ mohli zájemci podniknout výlet autobusem přímo k pramenům řeky Vltavy. Poté následoval přesun všech zúčastněných do Volyně, kde byl v restauraci Na Nové zajištěn oběd. Po obědě nám až do večera k tanci a poslechu hrála dechová hudba Netolička.

Za Spolek Vltavan v Purkarci se akce zúčastnilo 21 členů a 8 příznivců spolku, což byla velmi dobrá účast a všem patří velký dík, jakožto i řidiči autobusu Mírovi za ochotu a trpělivost.  

Foto v galerii

 
Valná hromada Vltavanu Purkarec

Dne 9 .5. 2015 proběhla v prostorech před muzeem mimořádná valná hromada Vltavanu Purkarec. Přestože se jednalo o velmi důležitou valnou hromadu z hlediska samotné existence spolku zúčastnilo  se jí pouhých 25 členů spolku. Valná hromada byla i tak usnášeníschopná a nové stanovy, bez kterých by spolek zanikl, byly schváleny. Zároveň byl zvolen nový správní výbor, který čítá nově 7 členů – předseda, 1.místopředseda, 2.místopředseda, jednatel, pokladní a 2 členové výboru. Nově zvolení členové výboru mají za povinnost se v nejbližší době sejít, zvolit se do jednotlivých funkcí a s tímto návrhem předstoupit před členskou schůzi.

Výsledek voleb :

Správní výbor : Pöschl Jan, Joza Karel ml., Nachlinger Josef, Václavíková Marie, Brůha František,                                   Brůhová Libuše, Sedlický Václav

Revizní komise : Marková Hana, Jíchová Gabriela, Nachlingerová Jitka

Praporečníci : Biner Jiří, Brůha František, Jícha František, Žluva Zdeněk

 

 
Valná hromada Vltavanu Purkarec

Dne 21. 3. 2015 od 14.00 hodin se konala tradiční Valná hromada spolku Vltavan Purkarec, které se zúčastnilo 25 členů spolku. Jako hosté se  zúčastnili valné hromady i zástupci Vltavanu Čechy a bratrských spolků ze Štěchovic, Davle a Dělnické besedy Havlíček z Řevnic v počtu 15 členů.

Z důvodu nepřítomnosti předsedy Michala Bárty valnou hromadu řídil br. Jan Pöschl.

 
Vltavanský ples

Dne 21. 2. 2015 proběhl tradiční vltavanský ples tentokrát na netradičním místě a to v Temelínské hospodě. K tanci a poslechu hráli Babouci. Pro členy spolku i ostatní návštěvníky byl připraven autobus, který případné zájemce odvezl na ples a po jeho skončení zpět. Plesu se zůčastnilo asi 110 návštěvníků z toho 20 krojovaných členů spolku.

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha