Bruslení v Hluboké nad Vltavou

Dne 27. 12. 2016 proběhla ve spolupráci s SDH Purkarec a za podpory Osadního výboru obce Purkarec další společná akce, tentokrát to bylo trochu sportování.

Stejně jako v loni jsme reagovali na velmi mírnou zimu s nedostatkem možností si zabruslit a tak jsme si pronajmuli na 1,5hod. ledovou plochu v Hluboké nad Vltavou pouze pro nás, takže jsme si mohli v klidu zabruslit a shodit nějaké to o vánocích nabrané kilo. Této možnost využilo bezmála 50 sportovně založených „Purkarečáků“ všech věkových kategorií, z toho 10 bruslařů-vorařů.

foto v galerii

 
Vánoční posezení

Dne 25. 12. 2016 připravili Spolek VLTAVAN v Purkarci a SDH Purkarec pro všechny své členy a příznivce vánoční posezení s harmonikou, které se konalo tak jako v loni v hospůdce „U voraře“.

O posezení byl velký zájem (více než 40 účastníků z toho 18 členů Spolku VLTAVAN v Purkarci), hospoda doslova praskala ve švech, bohužel několik potenciálních návštěvníků akce se raději rozhodlo jít domů.  Nálada na setkání byla i tak uvolněná a veselá o což se zasloužil svým vystoupením harmonikář br. Zdeněk Simota.

foto v galerii

 
Vzpomínka na zemřelé

Dne 5. 11. 2016 od 16 hod. proběhla již tradiční vzpomínka na zemřelé. Sraz byl u muzea, kde celá akce začala a poté prošel průvod s muzikou obcí uctít památku zemřelých k památníku voroplavcům, památníku padlým v 1. a 2. sv. válce a k pamětní desce Josefa Svobody na kostelu sv. Jiří.

Po uctění památky jsme se společně s kapelou Netolická pětka přesunuli do hotelu Pelikán,kde program dále pokračoval volnou zábavou při muzice až do večerních hodin.

Celá akce, také už tradičně, probíhá v úzké spolupráci s SDH Purkarec, letos se jí zúčastnilo bezmála 40 členů a příznivců obou spolků, za Spolek "VLTAVAN" v Purkarci  to bylo 23 členů z toho 16 v kroji, kteří svojí účastí přispěli k důstojnému průběhu celé akce.

Vltavanu zdar

foto v galerii

 
Prezentace Vltavanských spolků

Dne 25. 10. 2016 proběhla v rámci spolupráce s VOŠ a SPŠ Volyně prezentace všech Vltavanských spolků a seminář s následnou diskusí o voroplavbě. Všechny spolky „stručně“ představily svou historii a přítomnost (za náš spolek prezentaci zpracoval a představil br. F. Nedbal) a poté br. Jan Pöschl trochu podrobněji představil samotnou stavbu vorového pramene a některé podrobnosti spojené se samotnou plavbou. V závěru proběhla diskuse na téma voroplavba a bylo vidět, že to některé ze studentů prezentace opravdu zajímala.

Podobná prezentace proběhne v budoucnu také ve dvou školách v Praze

 
Seminář - vedení spolku

Ve čtvrtek 22.9. od 14 hod. proběhl v prostorech klubovny Spolku Vltavan Štěchovice seminář pro členy všech vltavanských spolků. Seminář připravil čestný člen Spolku Vltavan v Praze JUDr Josef J. Veselý a by určen zejména pro členy výkoného výboru a kontrolní komise spolku, zúčastnit se ho mohli ale také ostatní členové spolku.                                                                        

Za náš spolek se semináře zůčastnili: br. předseda Jan Pöschl, br. místopředseda Michal Bárta, br. jednatel Josef Nachlinger, s. pokladní Libuše Brůhová, za kontrolní komisi s. Gabriela Jíchová a čestný jednatel br. František Nedbal.

Dozvěděli jsme se spoustu užitečných rad jak vést správně spolek, účetnictví atd. a na co si dát pozor při jednání na úřadech či žádání o dotace. Za to vše patří br. Veselému velký dík.

 
Vyhlídková plavba lodí

Spolek Vltavan v Purkarci a SDH Purkarec, za podpory Osadního výboru obce Purkarec uspořádali v sobotu 3. 9. 2016 od 14 hod. vyhlídkovou plavbu z Purkarce na Hlubokou a zpět (s malou přestávkou na zakoupení zmrzliny) a poté přátelské posezení pod pergolou U Anděla s živou muzikou „DYNAMICS BAND-DUO“

Cena výletu lodí byla 100kč pro osobu starší 15 let, děti jako vždy zdarma a zájem byl mimořádný, takže jsme lehce překročili nepřekročitelnou kapacitu lodi. Na loď se vměstnalo nakonec 69 dospělých a 25 dětí. Rozloučit se s námi přišel starosta p. Tomáš Jirsa a cesta za velmi příznivého počasí utekla jako voda. Na Hluboké jsme krátkou pauzu využili k občerstvení u stánku se zmrzlinou a takovou frontu tam asi ještě neměli.

Návrat z Hluboké byl v cca 17 hod. a na tento čas bylo pro účastníky výletu připraveno pohoštění v pensionu U Anděla za dalších 100kč na osobu což využilo 53 dospělých účastníků a většina dětí (v této ceně bylo maso z grilu, které nám připravili zaměstnanci p. Linharta a 3 sudy piva které věnoval Kája Joza za Dračí lodě oběma velmi děkujeme!!!)

Posezení proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, kapela měla široký repertoár a většina zúčastněných se velmi dobře bavila, někteří až do pozdních hodin :)

Za Spolek Vltavan v Purkarci se akce zúčastnilo 30 členů, což je za poslední dobu rekordní počet.

foto v galerii

 
Návštěva divadla v Týně nad Vltavou

Dne 27. 7. 2016 jsme společně s SDH Purkarec uspořádali další akci, tentokrát návštěvu otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou, konkrétně hru Noc na Karlštejně v podání DS Vltavan Týn nad Vltavou. Představení bylo zpracováno trochu netradičně, ale vtipně a všem se velmi líbilo, k čemuž přispělo pěkné počasí.

 Akce se zúčastnilo 52 kultury chtivých účastníků nejen z řad obou pořádajících spolků. Za Spolek Vltavan v Purkarci to bylo 15 členů.

 
Schůze Vltavanu Čechy

 Ve čtvrtek dne 30. 6. 2016 se v Purkarci konala schůze Vltavanu Čechy, které se jako hosté mohli zúčastnit všichni členové našeho spolku. Hlavním bodem jednání bylo naplánování a koordinace stavby vorového pramene v Davli v první polovině příštího roku. Většinu hlavních prací spojených se samotnou stavbou budeme provádět my „Purkarečtí voraři“.

Dále nás prezident Vltavanu Čechy br. Jaroslav Camplík informoval o průběhu Valné hromady Mezinárodní vorařské asociace konané v Lenggries a se skutečností že byl zvolen 2. viceprezidentem asociace.

Schůze se konala v Relax Hotelu Pelikán za účasti sedmi členů našeho spolku.

 
Valná hromada Mezinárodní vorařské asociace v Lenggries

Od 16. 6. do 19. 6. 2016 se v Lenggries v Německu konala Valná hromada Mezinárodní vorařské asociace, které se zúčastnili zástupci většiny národních vorařských spolků z celé Evropy.  Pod patronátem Vltavanu Čechy se akce zúčastnili také členové vltavanských spolků z České Republiky v celkovém počtu 42 členů a to převážně ze Spolku Vltavan v Davli. Za náš Spolek Vltavan v Purkarci se setkání alespoň symbolicky na jeden den zúčastnil jeden člen, jeden čekatel na členství a dvě příznivkyně spolku.

Na Valné hromadě dosáhl Vltavan Čechy velkého úspěchu, prezident Vltavanu Čechy br. Jaroslav Camplík byl zvolen 2. viceprezidentem Mezinárodní vorařské asociace.  

Městečko Lenggries, kde se setkání konalo, se nachází v krásném prostředí německých Alp a protéká jím řeka Isar, po které se mněla uskutečnit plavba vorem až do Mnichova. Tato akce musela být pro velkou vodu z bezpečnostních důvodů zrušena s náhradním programem. Příští mezinárodní setkání se bude konat ve Slovinském Mariboru, což také není daleko, tak snad se vyrazí podívat víc členů našeho spolku.

Fotografie v galerii

 
145. výročí založení Spolku Vltavan v Praze

 

Dne 11. 6. 2016 jsme v počtu 16 členů spolku ve spolkovém kroji a šesti příznivců navštívili oslavy 145. výročí založení Spolku Vltavan v Praze. Odjezd autobusu byl naplánován už v 5:45 hod. tak, abychom stihli být v 8:30 v parku u Podskalské celnice, kde jsme byli slavnostně přivítáni.

Po lehkém občerstvení jsme se seřadili do slavnostního průvodu Podskalím, který skončil uctěním památky všem zemřelým plavcům. Poté se vybraná část průvodu (členové výborů a ocenění členové spolků) odebrala na slavnostní Valnou hromadurefektáři Emauzského kláštera, zbytek průvodu se vrátil zpět do parku u Podskalské celnice (muzea na Výtoni). Zde byla připravena odpolední veselice pod stany a k tanci a poslechu hrály dechové hudby Křídlovanka a Jihočeská kapela. Připravena byla také prohlídka nové výstavy v muzeu v Podskalské celnici.

Posezení se neslo v přátelské atmosféře a utužování velmi dobrých bratrských vztahů napříč všemi zúčastněnými spolky a tak sotva jsme spolu vypili pár piv, nastala 18 hodina a odjez zpět do Purkarce.

Fotografie jsou v galerii

 

 
Řeka Otava vypráví

Muzeum středního Pootaví Strakonice připravilo ve výstavních prostorech strakonického hradu ve dnech 2. 4. – 29. 5. 2016 výstavu Řeka Otava vypráví.

Dne 18. 5. 2016 od 15hod. proběhla v rámci této výstavy  ukázka výroby houžví, kterou přímo na hradním nádvoří předvedli členové našeho spolku.

foto v galerii

 
Den s Purkareckými voraři

Na 14. 5. 2016 od 13 hod. jsme připravili v prostorech u našeho muzea úplně novou akci s názvem Den s Purkareckými voraři aneb zábavné a poučné odpoledne pro děti i dospělé. Účelem této akce byla propagace našeho spolku, seznámení dětí a veřejnosti s voroplavbou na Vltavě a v neposlední řadě stmelení našeho kolektivu.

 Program akce byl následující:

- ukázky vybraných úkonů spojených s přípravou a stavbou vorové tabule s možností aktivní účasti pro děti i dospělé za pomoci členů spolku, na závěr svázání zjednodušené a zmenšené kopie vorové tabule

- pro děti za jejich aktivní účast připravena drobná odměna

- prohlídka vorařského muzea s průvodcem ve spolkovém kroji

- ukázka kovářského řemesla, výroba vorařského nářadí

- posezení s harmonikou u vorařských a lidových písniček

- občerstvení zajištěno, vstupné zdarma

 Už dopoledne jsme připravili jednotlivá stanoviště, stánek s občerstvením, stany, lavice atd. Aktivně se akce zúčastnilo 21 členů a 8 příznivkyň spolku, za což jim patří velký dík, alespoň podívat se přišlo dalších 11 členů spolku, ale hlavně skoro 70 dětí, které si s průkazem mladého voraře obešlo všech 7 stanovišť, a opravdu se zájmem si vyzkoušeli těžkou práci našich předků. Celkově akci navštívilo více než 300 spokojených návštěvníků a spousta z nich nešetřila chválou nad opravdu zajímavou a poučnou akcí, na níž se ti mladší něco dozvěděli o voroplavbě na Vltavě a ti starší zavzpomínali na ono nenávratně zaniklé vorařské řemeslo, kterým se v Purkarci po staletí živili naši předci a které se pomocí podobných akcí snaží členové Spolku „Vltavan“ v Purkarci udržet v povědomí pro současnou a budoucí generace. 

Děkujeme za podporu a návštěvu zástupcům z bratrských vltavanských spolků z Prahy a Davle a také starostovi Hluboké nad Vltavou ing. Tomášovi Jirsovi.                       

Akci finančně podpořilo město Hluboká nad Vltavou.    Mediální partner Český rozhlas České Budějovice

fotografie od br. P. Bílka z Davle jsou už v galerii, dík Pepo, naše dodáme co nejdřív :) už jsou tam !!!

 
Vzpomínkové promítání

Na neděli 24. 4. 2016 od 14 hod. připravil Spolek VLTAVAN v Purkarci další akci a to Vzpomínkové promítání filmů a fotografií z Purkarce, Buzkova a Jaroslavic. Termín jsme dali záměrně na Purkareckou pouť, kdy je v Purkarci na návštěvě u svých příbuzných spousta rodáků, kteří do Purkarce tak často nejezdí a toto promítání by je mohlo zajímat.

Promítání proběhlo v kongresovém sále Relax Hotelu Pelikán a zúčastnilo se jej více než 70 bývalých i současných obyvatel obce všech generací včetně více než desítky členů našeho spolku. Starší generace ráda zavzpomínala a ta mladší se mohla seznámit s tím, jak vypadal Purkarec, Buzkov a Jaroslavice před zatopením Hněvkovickou přehradou. Pro velký úspěch se pokusíme připravit další materiál a třeba na podzim si promítání zopakovat.

 
Brigáda - úklid muzea

V pátek 8.4.2016 poběhla brigáda v našem muzeu. Konkrétně se jednalo o úklid a přípravu muzea na novou sezonu i přes brzký začátek, kdy ještě spousta lidí byla v práci se na brigádu dostavilo dost členů, konkrétně 14, za což všem zúčastněným patří velký dík.

foto v galerii 

 
Valná hromada Vltavanu Čechy

Dne 7.4.2016 proběhla v prostorech klubovny Vltavanu Davle Valná hromada Vltavanu Čechy, kterou zahájil a vedl prezident Vltavanu Čechy br. Jaroslav Camplík. Mimo jiné nastínil plány na další činnost Vltavanu Čechy a všech čtyř vltavanských spolků.

Pro náš spolek je zajímavá hlavně informace o plánu na sestavení vorové tabule k příležitosti oslavy 120. výročí založení Spolku Vltavan v Davli v roce 2017. Na přípravě a sestavení vorové tabule se budeme aktivně podílet hlavně my, takže nás v příštím roce čeká pár pracovních výletů do Davle.

VH se za náš spolek účastnili tři členové spolku v čele s br. předsedou Janem Pöschlem.

foto v galerii

 
Valná hromada Dělnické besedy Havlíček z Řevnic

Dne 2. 4. 2016 ze zúčastnila delegace našeho spolku v počtu tří členů VH našeho spřáteleného spolku z Řevnic. Delegaci našeho spolku vedl letos tradične náš předseda br. Jan Pöschl, který také na Valné hromadě pronesl zdravici s ujištěním o pokračující spolupráci do dalších let.

foto v galerii

 
Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci

 

Dne 19. 3. 2016 se uskutečnila Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci, a to stejně jako vloni v Relax Hotelu Pelikán v Purkarci. Začátek byl od 14hod. a mimo jiné jsme po delší době slavnostně přijmuli tři nové členy s. Karolínu Slobodovou, br. Radka Děkana, br. Zdeňka Simotu. Ocenili jsme br. Františka Nedbala titulem čestný jednatel za 33 let vykonávání této funkce, předali jsme pamětní list s. Haně Markové a s. Libuši Brůhové k příležitosti výročí 50 let členství ve spolku a také jsme poděkovali s. Libuši Brůhové a s. Marii Václavíkové za mnoho odvedené práce při provozování našeho muzea „Síně voroplavby“.  Dále jsme odsouhlasili nový Vnitřní předpis spolku a byli jsme seznámeni s příslušnými zprávami za rok 2015 a s plánem činností na rok 2016.

Valné hromady se zúčastnilo 31 členů našeho spolku a 24 hostů, tedy velmi slušná návštěva.

Zdravice hostů přednesli br. Petr Zikán za Spolek Vltavan Štěchovice, br. Eduard Slanec za Spolek Vltavan Davle a Vltavan Čechy, s. Kateřina Vaníčková za Spolek Vltavan v Praze, br. Petr Marval za Dělnickou besedu Havlíček Řevnice a p. Miroslav Jícha za SDH Purkarec a Osadní výbor obce Purkarec.

Po skončení oficiálního programu následovala do večerních hodin volná zábava s velmi dobrou kapelou „Rytmovankou“.

Velké poděkování patří všem členkám a příznivkyním za přípravu sladkého a slaného pohoštění, kterým pravidelně zásobují naše vltavanské akce.

foto v galerii

 
Valná hromada Spolku Vltavan Štěchovice

Dne 12. 3. 2016 proběhla VH Spolku Vltavan Štěchovice, které ze za náš spolek zúčastnila pětičlenná delegace vedená opět jako v Praze a Davli předsedou spolku br. Janem Pöschlem.

Ve Štěchovicích vládla klasicky velmi dobrá nálada a došlo k vzájemnému ujištění v pokračování další úzké spolupráce obou spolků.

Br. předseda ve své zdravici ještě jednou poděkoval zástupcům všech bratrských spolků za účast na našem spolkovém plese v Temelíně a za jejich velkou pomoc při bezmála kompletním vypití celé Temelínské hospody :)

foto v galerii

 
Brigáda výroba houžví

Dne 5. 3. 2016 proběhla brigáda na výrobu houžví pro Národní technické muzeum v Praze, které budou použity v rámci připravované výstavy k 700. výročí narození Karla IVhttp://www.ntm.cz/aktualita/ntm-pripravuje-k-oslavam-700-vyroci-narozeni-karla-iv-vystavu-civitas-carolina-aneb

Jednalo se o velmi dobrou propagaci našeho spolku a zároveň přínos do spolkové pokladny. Akce se těšila celkem velkému zájmu jak členů spolku (16), tak také příznivců spolku (10 včetně dětí). Celkem jsme vyrobili více než 120ks houžví, 90 jsme poslali do Prahy a zhruba 30 nám zůstalo pro potřeby spolku.

Byla to dobrá příležitost oživit si postup při výrobě houžví a pro nové členy seznámení s jejich výrobou tak, aby se tato dovednost dál předala na další generaci členů našeho spolku.

foto v galerii  

 
Ples Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 20. 2. 2016 se uskutečnil tradiční ples Spolku Vltavan v Purkarci, stejně jako vloni netradičně v Temelínské hospodě. Na plese nám také již tradičně zahrála nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

Účast členů našeho spolku byla opravdu hojná a určitě největší za poslední roky z 27 přítomných členů bylo 23 ve spolkovém kroji a ještě vylepšili loňskou velmi dobrou účast. Ve spolkovém kroji také dorazili někteří členové z velmi početné delegace bratrských vltavanských spolků z Prahy, Davle a Štěchovic, kteří svou návštěvou přispěli k přátelské a družné zábavě a velmi obohatili náš ples, za což jim patří velký dík.

Poděkování také patří všem členům našeho spolku, kteří se aktivně podíleli na zdárném chodu plesu, od výběru vstupného, šatny, dámské volenky, nebo tomboly vše fungovalo velmi dobře.

Celkem se plesu zúčastnilo 152 platících a 20 neplatících (čestných) návštěvníků a většina odcházela spokojena a to i zásluhou letos velmi dobré tomboly. Jedinou vadou byla nepřipravenost obsluhy na tak velkou návštěvu a po půlnoci došla Protivínská 12 a většina druhů tvrdého alkoholu. Ani to nás ovšem nerozhodilo a nezkazilo nám celkový dojem z plesu, který se prostě povedl.

 foto z plesu v galerii

 
Valná hromada Spolku Vltavan Davle

Dne 14. 2. 2016 proběhla VH Spolku Vltavan Davle, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená opět jako v Praze předsedou spolku br. Janem Pöschlem. V Davli se nám dostalo vřelého přijetí a ujištění v dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.

Cestu na VH jsme si zpestřili návštěvou br. Jaroslava Kříže, který slavil významné životní jubileum a Spolek Vltavan v Purkarci se přidal ke gratulantům s přáním hodně zdraví a chuti do další práce pro náš spolek.

Cestu z VH jsme si také zpestřili, ovšem ne žádnou návštěvou ale výbornou zkratkou podle hesla je to dál, ale horší cesta, navíc zakončená brodem přes potok. Nakonec jsme ovšem všechny nástrahy zvládli a v pořádku se vrátili domů.

foto v galerii      

 
Ples Spolku Vltavan pro Štěchovice a okolí

Dne 6. 2. 2016 jsme se opět po delší době, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, účastnili plesu Spolku Vltavan pro Štěchovice a okolí.

Na ples, který se konal v restauraci Na Peškově, jsme po několika omluvenkách dorazili v celkovém počtu 9 účastníků z toho 5 členů spolku a všichni ve spolkovém kroji. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě a po jeho skončení jsme obtěžkáni zážitky a výhrami v bohaté tombole vyrazili zpět domů.

foto v galerii

 
Poslední rozloučení

Dne 29. 1. 2016 zemřel po krátké těžké nemoci člen našeho spolku br. Jan Marek.

Poslední rozloučení s naším dlouholetým členem proběhlo 5. 2.2016 v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích a zúčastnilo se ho bezmála 20 členů spolku, z toho 8 členů ve spolkovém kroji v čele s předsedou spolku a s původním spolkovým praporem drželo čestnou stráž vedle rakve zesnulého bratra.

 
Valná hromada Spolku Vltavan v Praze

V sobotu 16.1.2016 se čtyřčlená delegace našeho spolku vedená předsedou br. Janem Pöschlem zúčastnila Valné hromady  Spolku Vltavan v Praze. Br. předseda pozdravil členy bratrského spolku z Prahy a přislíbil naši hojnou účast na letošních plánovaných oslavách 145. výročí založení jejich spolku.

foto v galerii

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha