Spolek „VLTAVAN“ v Purkarci

 

Zpráva o činnosti za rok 2018

 

Činnost Spolku Vltavan v Purkarci v minulém roce, jakož i minulých letech souvisela s hlavním posláním spolku, udržováním tradic voroplavby. Také jsme prohlubovali spolupráci s bratrskými vltavanskými spolky ze Štěchovic, Davle a Prahy a spřátelenými spolky Dělnickou besedou Havlíček z Řevnic a SDH Purkarec. Neméně významná byla činnost spolku na poli kultury v obci Purkarec a celkového spolkového života, zvlášť ke stmelení kolektivu, bez kterého by žádná činnost nebyla. Tak ještě než začnu vyjmenovávat významné akce v uplynulém roce, dovolte mi připomenout, že spolkový život se skládá také z desítek drobnějších činností, zvlášť členů výboru, u kterých se s tím počítá, ale i ostatních členů spolku. Činností na první pohled ne tak viditelných, ale pro fungování spolku velmi důležitých.  

26. 1. – účast na plese Spolku Vltavan v Praze (8 účastníků z toho 5 členů)

27. 1. – účast na plese SDH Purkarec (nepočítaně členů našeho spolku)

24. 2. – ples Spolku Vltavan v Purkarci – konaný v Zahájí, opět velmi dobrá účast členů

             spolku 24 (ve spolkovém kroji 21), celkem 179 návštěvníků plesu

28. 2. – slavnostní prezentace zápisu „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do národního seznamu 

             nemateriálních statků tradiční lidové kultury, v Praze v sále Smíchovského pivovaru (7 účastníků  

             z toho 5 členů v kroji se spolkovým praporem)

  4. 3. – účast na VH Spolku Vltavan Davle tříčlenná delegace vedená br. F. Brůhou

17. 3. – VH Spolku Vltavan v Purkarci, dobrá účast členů spolku (28 členů) a 20 hostů

             přijati 2 nový členi - s. J. Lieblová a br. P. Hodina

22. 3. – křest knihy Jiřího Svobody Historie voroplavby v Čechách, v Praze v knihovně Strahovského 

             kláštera (bohužel pouze 4 členi)

24. 3. – brigáda – výroba houžví na stavbu vorů v Purkarci a Praze (14 členů)

24. 3. – účast na VH Spolku Vltavan Štěchovice pětičlenná delegace vedená br. K. Jozou ml.                            

  7. 4. – účast na VH Dělnické besedy Havlíček Řevnice čtyřčlenná delegace vedená br. J. Pöschlem

13. 4. – poslední rozloučení s br. F. Turkem v kostele sv. Jiří v Purkarci (22 členů z toho 16 v kroji)

14. 4. – brigáda – příprava muzea „Síně voroplavby“ před sezonou (4 členky + br. J. Pöschl))

29. 4. – pouťová zábava, pořádal SDH Purkarec, hojná účast členů našeho spolku

  4. 5 – putování po Vltavě, cesta veslařů z ČB do Prahy po stopách vorařů (p. Šťovíček, p. Chalupa)

            se zastávkou v našem muzeu – br J. Pöschl a br. J. Nachlinger

18. 5. – poslední rozloučení s br. K. Jozou v kostele sv. Jiří v Purkarci (30 členů z toho 15 v kroji)                                                       

19. 5. – Den s Purkareckými voraři, 2. ročních zábavného a poučného odpoledne u našeho muzea

             pro děti i dospělé (30 členů z toho se zhruba polovina účastnila aktivně)

26. 5. – účast na slavnostní prezentaci filmu Příběh voru v muzeu v Jindřichově Hradci

16. 6. – účast na oslavách 120. výročí založení Spolku Vltavan Štěchovice (20 členů a 4 příznivkyně)

             na akci vystoupilo 7 členů našeho spolku s krátkým a úderným tanečním vystoupením

             Během května a června proběhlo několik brigád na stavbu vorové tabule (v Purkarci) a 2 vorových

             výsečí (Hluboká n/Vlt. a ČB) pro p. Šťastného

  8. 8. – návštěva divadla v Týně n/Vlt., muzikál Rebelové, společná akce s SDH Purkarec

18. 8. – účast na Srazu rodáků zaniklé obce Jaroslavice (13 členů z toho 10 v kroji)

  8. 9. – Setkání rodáků a přátel obce Purkarec k výročí 666 let od první písemné zmínky, společné akce

             našeho spolku a SDH Purkarec, slavnostní průvod obcí (19 členů v kroji), odhalení nové hasičské

             zbrojnice, sazení památné lípy, výstava fotografií a další kulturní program, dobrá účast členů spolku

             při přípravách a organizaci akce.

18.-27. 9. – účast na akci Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety, pořádal v Praze na náplavce

            Vltavan Čechy, pro akci byla zhotovena replika šífu a členy našeho spolku vorová tabule, jednalo se

            o prezentaci šífařství, vorařství a vltavanských spolků, účastnili jsme se po 4 dny v počtu 16, 11, 6,

            a 10 členů spolku a vždy také několik příznivců

19. 10. – Vorařský večer – prezentace o voroplavbě p, J. Svobody a promítaní filmů o Vltavě a voroplavbě,

             velmi podařená akce, sál zcela zaplněn (60 účastníků z toho 10 členů spolku)

3. 11. – vzpomínka na zemřelé – tradiční společná akce s SDH Purkarec, velmi dobrá účast v průvodu více

             než 50 členů obou spolků i ostatních obyvatel obce Purkarec (24 členů, 20 v kroji)

24. 11. – účast na výroční schůzi SDH Purkarec – zdravice předseda br. Pöschl J.

25. 12. – vánoční posezení s harmonikou, opět s SDH Purkarec, účast cca 50 členů obou spolků (15 členů)

26. 12 – vánoční bruslení v Hluboké n/Vlt. společná akce s SDH Purkarec za podpory Osadního výboru

             obce Purkarec, opět účast přes 50 bruslařů (12 členů)

27. 12 - poslední rozloučení s br. J. Pokorným v kostele sv. Jiří v Purkarci (20 členů z toho 11 v kroji)

 

Celkem se v roce 2018 uskutečnilo ve Spolku Vltavan v Purkarci více než 30 významnějších akcí různého charakteru (v roce 2017 - 28)

V roce 2018 opustili náš spolek 3 členi, br. František Turek (zemřel), br. Karel Joza st. (zemřel), br. Jiří Pokorný (zemřel)

V roce 2018 byli slavnostně přijati VH do Spolku Vltavan v Purkarci 2 členi

(s. Jiřina Lieblová a br. Pavel Hodina)

Počet členů spolku k 31. 12. 2018 - 52 z toho 22 žen (sester) a 30 mužů (bratrů)

Celkový věk všech členů 2801 let (2870let) průměrný věk členů je necelých 53,8 roku (54,1)

Nejstarší členka s. Vlasta Kocourková (93 let), nejmladší členka s. Jennifer Pöschlová (17 let)

 

Internetové stránky Spolku Vltavan v Purkarci, za rok 2018 zaznamenaly více než 5000 návštěv, což je podobné jako v roce 2018

 

Vltavanu zdar

 

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha