Sestry a bratři vltavané

Vážení příznivci spolku

 

Vítejte na stránkách Spolku „VLTAVAN“ v Purkarci.

 Naleznete zde zajímavé informace o historii a současnosti našeho spolku, jenž byl založen již v roce 1902 jako podpůrný spolek plavců, rybářů a pobřežních z Purkarce a okolí. Původním posláním spolku byla vzájemná pomoc členům a jejich rodinám při životních těžkostech. Po zániku voroplavby se stalo hlavní náplní spolku udržování tradic voroplavby a plavení dřeva na řece Vltavě, aby se nejen ta současná, ale i budoucí generace dozvěděla, jak se žilo v Povltaví před výstavbou vltavské přehradní kaskády. Pro tyto účely provozujeme malé muzeum s názvem „Síň voroplavby“

Na stránkách také naleznete pozvánky na akce, které chystáme (AKTUALITY) a přehled již uskutečněných akcí v každém roce (ARCHIV), často i s fotografiemi (FOTOGALERIE). K případnému kontaktu s námi můžete využít sekci (SPOLEK)

Spolek „VLTAVAN v Purkarci je dobrovolná, nezisková organizace, jejíž členové jsou vesměs potomci plavců (vorařů) z Purkarce a okolí. Hlavní snahou spolku je zachování povědomí o zaniklém plaveckém řemesle, kterým se v Purkarci po staletí živily celé generace našich předků. Oceněním této dlouholeté práce je například titul Mezinárodní vorařská obec, který byl Purkarci udělen v roce 2012 jako první obci v České Republice, nebo zápis našeho spolku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje v roce 2016.

 

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha