Muzeum

Spolek "Vltavan" v Purkarci

Zve všechny příznivce a přátele historie na prohlídku "SÍNĚ VOROPLAVBY" na řece Vltavě. Tato "SÍŇ" byla založena, aby připomínala současné generaci nelehkou práci a zašlou slávu voroplavby, kdy vory tvořily neodmyslitelný kolorit Povltaví.

Síň je možno navštívit v měsících DUBEN-ŘÍJEN

každý den od 9:00 do 17:00 hodin

Pokud nebude otevřeno, obraťte se prosím na

pana Miroslava Jíchu tel. 604 507 048

příp. paní Marii Václavíkovou tel. 732 920 782

příp. pana Jana Pöschla tel. 603 937512

V případě skupinových návštěv je vhodné ohlásit se předem na uvedených tel. číslech nebo emailem (peslak@centrum.cz)

Vstupné:

deti do 12 let ........ 15,- Kč

dospělí ................. 40,- Kč

Na Vaší návštěvu se těší a děkuje Spolek "Vltavan" v Purkarci

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha